620910 การใช้น้ำปัสสาวะดูแลสุขภาพ

การใช้น้ำปัสสาวะดูแลสุขภาพ ถือเป็นการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่ง (ล้างชอบชัง ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวในการดูแลสุขภาพ) มีส่วนทำให้อาการเจ็บป่วยลดลงได้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน คำคมเพชรจากใจเพชร สัมมนาวิชาการ 25 ปี การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ ณ ศูนย์วิชาการ การแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์

Continue reading

620722 วิชาเอกของชีวิต “คิดให้หายทุกข์ให้ได้ อย่าให้เหลือ”

วิชาเอกของชีวิต “คิดให้หายทุกข์ให้ได้ อย่าให้เหลือ” ชีวิตคนเราฝึกอย่างน้อย “ขอให้คิดให้พ้นทุกข์ก็พอแล้ว” ของฟรีที่คนไม่ค่อยฝึก ไม่ค่อยเอา คิดแล้วหายทุกข์ไม่ใช่ง่าย ต้องพากเพียร ใจเป็นทุกข์ ผิดศีลแล้ว หาทางให้แช่มชื่นไร้กังวล อ.หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) 22 กรกฎาคม 2562 ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่

Continue reading

620704 ไม่มีใครอยากทุกข์ ที่เขาทำทุกข์เพราะเขาไม่รู้

ไม่มีใครอยากทุกข์ ที่เขาทำทุกข์เพราะเขาไม่รู้ ที่เขาไม่รู้เพราะมีวิบาก 11 ประการ จากการไม่เคารพไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือสาวกแท้ จึงได้เพ่งโทษอาริยะมา คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเคารพและศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือสาวกแท้ ชีวิตของเขาย่อมปฏิบัติถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ เพราะพระพุทธเจ้าหรือสาวกแท้เท่านั้นที่รู้ทางพ้นทุกข์ และทางพ้นทุกข์นั้น ผู้ที่ไม่รู้จะไม่สามารถคาดเดาเอาได้ ส่วนคนไม่มีปัญญาจะไม่เคารพไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือสาวกแท้ ชีวิตของเขาย่อมไม่ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ แต่จะปฏิบัติสู่ความเพิ่มทุกข์เท่านั้น เพราะในโลกนี้มีการปฏิบัติแค่ 2 ทางเท่านั้น คือ ทางพ้นทุกข์กับทางเพิ่มทุกข์

Continue reading

620628 ธรรมะระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน

28 มิถุนายน 2562 ธรรมะรอเครื่อง สนามบินอุบลราชธานี นางฟ้าเทพบุตร คือ คนที่แต่งตัวหลอกคน ให้ตัวเองทุกข์ ให้คนอื่นทุกข์ ทั้งๆที่เรามีโอกาสจะร่ำจะรวยแต่เราก็ไม่ทำ ถ้าเราทำแบบค้าขายร่ำรวย คนจะมาเรียนอะไรกับเรา เขาก็คิดว่า ความร่ำรวยคือความสุข แต่เราไม่ทำ เราเอาแค่พอกินพอใช้แล้วทำขีวิตให้เป็นสุข เผลอแป๊บเดียวจะอายุ 60 ปีละทำไมมันไวอย่างนี้

Continue reading

620627 เอางานได้งาน เอาวิญญาณได้วิญญาณ

27 มิถุนายน 2562 ธรรมะทานข้าว สวนป่านาบุญ 1 เอางานได้งาน เอาวิญญาณได้วิญญาณ ถ้าใครจะเอาแต่งานสุดท้ายจะไม่ได้ทั้งงานทั่งวิญญาณ ถ้าใครเอาวิญญาณจะได้ทั้งงานและทั้งวิญญาณ

Continue reading

620621 ธรรมะระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน

21 มิถุนายน 2562 ธรรมรอเครื่อง สนามบินดอนเมือง ถ้ามันใช่สิ่งที่ดีที่เราต้องทำ มันจะมีช่อง ถ้ามันติดขัด แสดงว่ามันติดอัตตาที่เขาต้องล้างก็มีและมีวิบากแต่ละคน ซึ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคน เราคนจน ใครมีศักยภาพที่จะดูแลตนเองได้ก็มา ในบางคราคนมีข้อมูลเข้าใจผิดบางอย่างมันก็มีวิบากแต่ละคน ที่ต้องได้รับ ลูกหลานพระพุทธเจ้าแต่ละคนก็มีฐานจิตต่างกัน ถ้ามีพลังความดีมากพอ จะดึงคนออกจากวิบากนั้นได้ ถ้าบำเพ็ญได้มากขึ้น จะมีทางบำเพ็ญได้มากขึ้น คนหมดวิบากคนจะกลับเข้าสู่พุทธะได้เร็ว

Continue reading

620615 โอวาทเนื่องในวันรับปัญญาบัตร สถาบันวิชชาราม

โอวาทเนื่องในวันรับปัญญาบัตร สถาบันวิชชาราม ด้วยศักดิ์และสิทธิ์ของปัญญาบัตร อันเกิดจากการพากเพียรปฏิบัติของนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน จงเป็นกำลังใจ กำลังปัญญา กำลังบารมี ให้บัณฑิตแห่งพุทธะทุกท่าน ได้มีพลังในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ทุกท่าน อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม 15 มิถุนายน 2562 สวนป่านาบุญ 1

Continue reading

8 นโยบาย พวธ 2562

นโยบาย 8 ข้อ แพทย์วิถีธรรม 2562 1) รณรงค์ ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันปฏิบัติปลูกพืชผักที่เกิดง่าย กินง่าย แข็งแรงง่าย ใจผ่องแผ้ว 2) เรียนรู้และทำบารายและเพอร์มาคัลเจอร์ สามารถแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย และประหยัดน้ำรดต้นไม้ 3) ให้ทำงานเป็นกลุ่ม อย่าทำงานคนเดียว

Continue reading
กิเลส เหมือนจริง แต่ไม่จริง สิ่งที่จริง คือ สิ่งที่ดับทุกข์ได้

620615 กิเลส เหมือนจริง แต่ไม่จริง

กิเลส เหมือนจริง แต่ไม่จริง สิ่งที่จริง คือ สิ่งที่ดับทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) 15 มิถุนายน 2562 สวนป่านาบุญ 9 สุพรรณบุรี

Continue reading

620611 คนเราจะผาสุกได้ต้องไม่โทษใคร

คนเราจะผาสุกได้ ต้อง “ไม่โทษใคร” ดร. ใจเพชร กล้าจน (อ. หมอเขียว) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 620611.1 ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ โดย ดร ใจเพชร กล้าจน 620611.2 (ต่อ)

Continue reading